Kokemuksia lukuvuodelta 2020–2021

Hankkeen ensimmäinen lukuvuosi oli koronapandemian takia haasteita täynnä. Vaapaaehtoistyöpaikkoja saatiin kuitenkin poikkeusajoista huolimatta järjestettyä järjestöihin syksylle, mutta keväälle suunnitellut VET-jaksot jouduttiin pahentuneen epidemiatilanteen takia perumaan.

Keväällä, kun itse vapaahtoistyö ei suunnitellusti toteutunutkaan, tarjottiin HAL:on peruskoulun oppimäärää suorittaville maahanmuuttajataustaisille nuorille verkossa toiminnallisia “Megaperjantai”-päiviä, joissa käsiteltiin muun muassa työelämätaitoja, omaa osaamista, vahvuuksia sekä annettiin työkaluja tulevaisuuden suunnitteluun. Näiden päivien ohjauksessa hyödynnettiin hanketyöntekijöiden osaamisen lisäksi Humakin yhteisöpedagogiopiskelijoiden osaamista.

Syksyllä eri järjestöissä vapaaehtoistyössä mukana olleet nuoret kokivat oppineensa vapaaehtoistyön kautta muun muassa sosiaalisuutta, itsevarmuutta, rohkeutta, suomen kieltä, ihmisten auttamista ja moninaisuuden ymmärtämistä. Lisäksi he oppivat järjestöjen toimintaan liittyviä taitoja kuten viestintätaitoja, tietotekniikkataitoja, lastenhoitoa sekä ruoanlaittoa.​​

Lisää lukuvuoden kokemuksista voi lukea muun muassa projektikoordinaattori Anna-Maija Lahtisen blogista. Hanketta voi seurata myös Instagramissa ja Facebookissa.