Osaamismerkit

OppiJana-hankkeen puitteissa kehitetään oman osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen tapoja ottamalla muun muassa käyttöön digitaalisia osaamismerkkejä.

OppiJana-hankkeessa on kehitetty ja otettu käyttöön kevään 2021 aikana oma digitaalinen osaamismerkki ”OppiJana vapaaehtoistyössä”, jonka myöntäjänä toimii Helsingin aikuislukio. Vapaaehtoistyöntekijä voi hakea merkkiä 20 tunnin pituisen vapaaehtoistyöjakson jälkeen yhdessä vapaaehtoistyön ohjaajan kanssa. Osaamismerkkihakemuksen voi tehdä täällä.

Pyöreä oranssinsävyinen osaamismerkki, jossa lukee "Oppijana vapaaehtoistyössä".
OppiJana-hankkeessa kehitetty osaamismerkki “OppiJana vapaaehtoistyössä”

Kehitetty osaamismerkki raamittaa vapaaehtoistyöjaksoja, ja niissä esitettyihin kriteereihin kiinnitetään huomiota sekä vapaaehtoisjakson alkaessa että sen loppuessa. Tavoitteena on oppia työelämän pelisääntöjä. Hankkeessa kehitetty merkki on suunniteltu niin,  että sitä voi hyödyntää hankkeen jälkeenkin vapaaehtoistyössä opitun todentamiseen. Merkki toteutettiin yhteisöllisesti osallistamalla suunnitteluun hankkeen nuoria, yhteistyöjärjestöjä, hankekumppaneita ja Humakin opiskelijoita. Alla oleva tutorial näyttää, miten osaamismerkkiä voi hakea.

Lisäksi uuden järjestöille suunnatun verkkokurssin suorittaneet voivat hakea “Ohjaajana monikulttuurisessa vapaaehtoistyössä” -osaamismerkkiä. Digitaalinen osaamismerkki kertoo, että sen saaja tiedostaa oman toimintansa ja taustansa vaikutuksen ohjaustyöhön ja osaa suunnitella yhteisön toimintaa moninaisuuden, osallisuuden ja saavutettavuuden näkökulmista. Osaamismerkkiä haetaan erillisellä hakemuksella, joka koostuu neljästä eri osaamismerkkitehtävästä. Osaamismerkin avulla kurssin voi hyväksilukea suoraan Humakin yhteisöpedagogikoulutuksen opintoihin.

Koulutus: https://peda.net/ksl/monikulttuurisen-vapaaehtoistyon-ohjaami

Osaamismerkkihakemus ohjaajan merkkiin: https://openbadgefactory.com/c/earnablebadge/QZCXZ8aHIEa24R/apply