OppiJana

OppiJana – Maahanmuuttajanuoret vapaaehtoistyössä – oppia opiskelijalle ja järjestölle

OppiJana –hankkeessa vahvistetaan aikuisten perusopetuksessa opiskelevien maahanmuuttajanuorten koulutus- ja työelämävalmiuksia sekä yhteiskuntaan integroitumista vapaaehtoistyöhön osallistumisen kautta. Hankkeessa luodaan malli vapaaehtoistyössä opitun tunnistamiseksi ja kehitetään työelämävalmiuksien tunnistamista.

Hankkeen aikana tuetaan järjestöjen kykyä vastaanottaa maahanmuuttajanuoria mukaan aktiivisina toimijoina ja kehittyä kahdensuuntaisen kotoutumisen edistäjinä. Hankkeen kautta rakennetaan malleja myös monitoimijaiseen yhteistyöhön oppilaitoksen ja järjestöjen välillä.

OppiJana -hankkeen päätoteuttaja Humanistinen ammattikorkeakoulu osallistuu tutkimukselliseen yhteiskehittämiseen osatoteuttajien kanssa ja vastaa hankkeen hallinnosta ja viestinnästä. Hankkeen osatoteuttajina toimivat Helsingin aikuislukio ja KSL-opintokeskus.  Helsingin aikuislukio vastaa opiskelijaryhmän ohjaamisesta ja osaamisen tunnistamisesta koulun näkökulmasta, KSL-opintokeskus kehittää osaamismerkkejä ja tukee järjestöjä maahanmuuttajanuorten vastaanottamisessa ja vapaaehtoisjakson ohjaamisessa.

Hanke edistää hyvinvointia, tasa-arvoa sekä yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta vahvistamalla maahanmuuttajanuorten kotoutumista, mahdollisuuksia menestyä koulutuksessa ja työelämässä sekä ottaa aktiivisen kansalaisen rooleja suomalaisessa yhteiskunnassa. OppiJana-hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että kaikki kohderyhmän jäsenet saavat mahdollisuuksia tutustua erilaisiin vapaaehtoistehtäviin ja osallistua itseä kiinnostaviin toiminnan muotoihin riippumatta sukupuolesta, iästä, taustamaasta tai -kulttuurista.

Seuraa hanketta somessa! Instagram ja Facebook

 

 

Oppijana -hankkeen logo.