OppiJana

OppiJana – Maahanmuuttajanuoret vapaaehtoistyössä – oppia opiskelijalle ja järjestölle

OppiJana –hankkeessa vahvistetaan aikuisten perusopetuksessa opiskelevien maahanmuuttajanuorten koulutus- ja työelämävalmiuksia sekä yhteiskuntaan integroitumista vapaaehtoistyöhön osallistumisen kautta. Hankkeessa luodaan malli vapaaehtoistyössä opitun tunnistamiseksi ja kehitetään työelämävalmiuksien tunnistamista.

Hankkeen aikana tuetaan järjestöjen kykyä vastaanottaa maahanmuuttajanuoria mukaan aktiivisina toimijoina ja kehittyä kahdensuuntaisen kotoutumisen edistäjinä. Hankkeen kautta rakennetaan malleja myös monitoimijaiseen yhteistyöhön oppilaitoksen ja järjestöjen välillä.

OppiJana -hankkeen päätoteuttaja Humanistinen ammattikorkeakoulu osallistuu tutkimukselliseen yhteiskehittämiseen osatoteuttajien kanssa ja vastaa hankkeen hallinnosta ja viestinnästä. Hankkeen osatoteuttajina toimivat Helsingin aikuislukio ja KSL-opintokeskus.  Helsingin aikuislukio vastaa opiskelijaryhmän ohjaamisesta ja osaamisen tunnistamisesta koulun näkökulmasta, KSL-opintokeskus kehittää osaamismerkkejä ja tukee järjestöjä maahanmuuttajanuorten vastaanottamisessa ja vapaaehtoisjakson ohjaamisessa.

Hanke edistää hyvinvointia, tasa-arvoa sekä yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta vahvistamalla maahanmuuttajanuorten kotoutumista, mahdollisuuksia menestyä koulutuksessa ja työelämässä sekä ottaa aktiivisen kansalaisen rooleja suomalaisessa yhteiskunnassa. OppiJana-hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että kaikki kohderyhmän jäsenet saavat mahdollisuuksia tutustua erilaisiin vapaaehtoistehtäviin ja osallistua itseä kiinnostaviin toiminnan muotoihin riippumatta sukupuolesta, iästä, taustamaasta tai -kulttuurista.

Seuraa hanketta somessa! Instagram ja Facebook

OppiJana-hankkeessa kehitetyt oppaat ja materiaalit:

Verkkokurssi: Ohjaajana monikulttuurisessa vapaaehtoistyössä

Kehity moninaisuuden kohtaajana! Tällä verkkokurssilla saat näkökulmia ja työkaluja ohjaamiseen ja toiminnan saavutettavuuden edistämiseen erityisesti monikulttuurisissa ympäristöissä.

Mee ja tee hyvää! Selkokielinen opas vapaaehtoistyöstä

mee-ja-tee-hyvää-oppijana-2022

Erityisesti maahanmuuttajille suunnattu opas vapaaehtoistyöstä ja sen yhdistämisestä osaksi opintoja.

Opas oppilaitoksille vapaaehtoistyön yhdistämisestä osaksi opintoja

OppiJana vapaaehtoistoiminnassa – opas oppilaitoksille

OppiJana-hankkeen loppuseminaari

Lämpimästi tervetuloa OppiJana-hankkeen loppuseminaariin Mee ja tee hyvää torstaina 1.12. klo 12.00-15.30. Paikkana on hotelli VALO, Mannerheimintie 109, Helsinki. Loppuseminaari on hyvä mahdollisuus kuulla lisää vapaaehtoistyön mahdollisuuksista osana opintoja ja verkostoitua muiden toimijoiden kanssa kanssa! Ilmoittaudu tilaisuuteen: https://link.webropolsurveys.com/S/6562B8DB281E91BD

OppiJanan loppuseminaarin ohjelma