OppiJana

OppiJana – Maahanmuuttajanuoret vapaaehtoistyössä – oppia opiskelijalle ja järjestölle

Asiantuntijoille suunnattu video OppiJana-hankkeesta:

OppiJana-hankkeessa vahvistettiin aikuisten perusopetuksessa opiskelevien maahanmuuttajanuorten koulutus- ja työelämävalmiuksia sekä yhteiskuntaan integroitumista vapaaehtoistyöhön osallistumisen kautta. Hankkeessa luotiin malli vapaaehtoistyössä opitun tunnistamiseksi ja kehitetään työelämävalmiuksien tunnistamista. Hanke päättyi joulukuussa 2022.

Hankkeen aikana tuettiin järjestöjen kykyä vastaanottaa maahanmuuttajanuoria mukaan aktiivisina toimijoina ja kehittyä kahdensuuntaisen kotoutumisen edistäjinä. Hankkeen kautta rakennettiin malleja myös monitoimijaiseen yhteistyöhön oppilaitoksen ja järjestöjen välillä.

OppiJana -hankkeen päätoteuttaja Humanistinen ammattikorkeakoulu osallistui tutkimukselliseen yhteiskehittämiseen osatoteuttajien kanssa ja vastasi hankkeen hallinnosta ja viestinnästä. Hankkeen osatoteuttajina toimivat Helsingin aikuislukio ja KSL-opintokeskus.  Helsingin aikuislukio vastasi opiskelijaryhmän ohjaamisesta ja osaamisen tunnistamisesta koulun näkökulmasta, KSL-opintokeskus kehitti osaamismerkkejä ja tuki järjestöjä maahanmuuttajanuorten vastaanottamisessa ja vapaaehtoisjakson ohjaamisessa.

Hanke edisti hyvinvointia, tasa-arvoa sekä yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta vahvistamalla maahanmuuttajanuorten kotoutumista, mahdollisuuksia menestyä koulutuksessa ja työelämässä sekä ottamalla aktiivisen kansalaisen rooleja suomalaisessa yhteiskunnassa. OppiJana-hankkeessa kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, että kaikki kohderyhmän jäsenet saivat mahdollisuuksia tutustua erilaisiin vapaaehtoistehtäviin ja osallistua itseä kiinnostaviin toiminnan muotoihin riippumatta sukupuolesta, iästä, taustamaasta tai -kulttuurista.

Oppijana-hankkeen somekanavat: Instagram ja Facebook

OppiJana-hankkeessa kehitetyt oppaat ja materiaalit:

Ohjaajana monikulttuurisessa vapaaehtoistyössä

Kehity moninaisuuden kohtaajana! Tällä verkkokurssilla saat näkökulmia ja työkaluja ohjaamiseen ja toiminnan saavutettavuuden edistämiseen erityisesti monikulttuurisissa ympäristöissä. Materiaali on suunnattu erityisesti järjestöissä työskenteleville, mutta sopii kaikille ohjaamisesta ja saavutettavuuden edistämisestä kiinnostuneille.

Mee ja tee hyvää! – selkokielinen opas vapaaehtoistyöstä

Erityisesti nuorille ja maahanmuuttajille suunnattu selkokielinen opas vapaaehtoistyöstä ja sen yhdistämisestä osaksi opintoja. Tätä materiaalia voi käyttää joko itsenäisesti tai esimerkiksi kouluissa oppituntien tukena. Opas sisältää tehtäviä joko voi tehdä joko itse tai yhdessä muiden kanssa.

OppiJana vapaaehtoistoiminnassa – opas oppilaitoksille

Käytännönläheinen opas on suunnattu erityisesti oppilaitoksissa työskenteleville. Oppaasta löytyy vinkkejä siihen, miten eri tavoin vapaaehtoistoimintaa voi sisällyttää ja hyväksilukea osaksi opintoja.

 

Nuorille suunnattu video vapaaehtoistyöstä ja sen opinnollistamisesta: