Järjestöt

Oppia opiskelijalle ja järjestölle!

OppiJana-hankkeessa järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö oli olennaisessa roolissa. Vapaaehtoistyön tutustumisjakson (VET) tavoitteena oli vahvistaa maahanmuuttajanuorten koulutus- ja työelämävalmiuksia sekä osallisuutta vapaaehtoistyön kautta.

Nuoret (16–29 v.) suorittivat peruskoulun oppimäärää Helsingin aikuislukiossa ja Omniassa. Nuoret toimivat vapaaehtoistyössä osana opintojaan ja saavat siitä opintosuorituksia.  Vapaaehtoistyön kautta nuoret pystyivät myös hakemaan Oppijana vapaaehtoistyössä -osaamismerkkiä. Voit lukea lisää osaamismerkeista Kaisu Tuomisen ja Jenni Hernelahden kirjoittamasta blogista Osaaminen näkyväksi osaamismerkkien avulla

Mukaan lähteneet järjestöt saivat koulutusta ja tukea nuorten kanssa toimimiseen Hankkeen myötä tarjoutui myös erinomainen mahdollisuus tiivistää oppilaitosyhteistyötä ja ottaa toimintaansa mukaan uusia suomalaisia.

Verkkokoulutus järjestöille moninaisuuden kohtaamisen tueksi

Verkkokoulutus  Ohjaajana monikulttuurisessa vapaaehtoistyössä on nyt järjestöjen käytettävissä! Tällä kurssilla saa näkökulmia ja käytännön työkaluja monikulttuuriseen ohjaamiseen erityisesti vapaaehtoistyössä. Kurssilla pääsee pohtimaan omaa ohjaajuutta sekä oman yhdistyksen tai yhteisön moninaisuutta ja saavutettavuutta. Opintomateriaalien läpikäyminen tapahtuu itseopiskeluna verkossa. Kurssin laajuus on kaksi opintopistettä, ja sen voi suorittaa joko kevyemmin tutkimalla itseä kiinnostavia materiaaleja tai perusteellisemmin, jolloin on mahdollista hakea itselleen kurssiin littyvä digitaalinen osaamismerkki. Materiaali toimii hyvin myös esimerkiksi uuden henkilön perehdyttämiseen.

Oranssinvärinen pyöreä osaamismerkki, jossa on kättelevät kädet ja teksti: ohjaajana monikulttuurisessa vapaaehtoistyössä.Digitaalinen osaamismerkki kertoo, että sen saaja tiedostaa oman toimintansa ja taustansa vaikutuksen ohjaustyöhön ja osaa suunnitella yhteisön toimintaa moninaisuuden, osallisuuden ja saavutettavuuden näkökulmista. Osaamismerkkiä haetaan erillisellä hakemuksella, joka koostuu neljästä eri osaamismerkkitehtävästä. Osaamismerkin avulla kurssin voi hyväksilukea suoraan Humakin yhteisöpedagogikoulutuksen opintoihin. Pääset tutkimaan osaamismerkkihakemusta täältä.

 

 

“Kokemus antoi itsevarmuutta ja rohkeutta toimia sekä puhua erilaisten ihmisten kanssa. “ 

“Mukavaa on ollut järjestöön tutustuminen, uusien ihmisten kohtaaminen ja yhdessä oleminen, sai näyttää omia taitojaan, tulla kuulluksi sekä sai esittää myös omia ehdotuksiaan ja mielipiteitään.” 

Nuorten kokemuksia vapaaehtoistyöjaksoista 2020–2021 

Kiinnostuistko? Ota rohkeasti yhteyttä!

Kaisu Tuominen
koordinaattori, KSL-opintokeskus
tel. + 358 40 561 3136
kaisu.tuominen@ksl.fi

Anna-Maija Lahtinen
projektipäällikkö, OppiJana-hanke
tel. +358(0)400 349357
anna-maija.lahtinen@humak.fi