Oppilaitokset

Hankkeen osatoteuttaja on HAL Helsingin aikuislukio, jossa hankkeen toimintoja toteutetaan aikuisten perusopetuksen oppimäärää suorittavien nuorten ryhmässä. Nuorille järjestetään työelämää ja omaa osaamista tukevia toimintapäviä sekä mahdollisuus lähteä vapaaehtoistyön VET-jaksolle osana kouluopintoja.

Toisena yhteistyökumppanina on lukuvuonna 2021-22 aloittanut Omnia, jossa tarjotaan tänä lukuvuonna ensimmäistä kertaa mahdollisuus osallistua VET-jaksolle. Jos olet kiinnostunut oppilaitoksissa tapahtuvasta vapaaehtoistyöstä, voit olla yhteydessä hankkeen työntekijöihin. Käytännön kokemuksia vapaaehtoistyön sisällyttämiseksi osaksi kouluopintoja voi kysyä mm. Helsingin aikuislukion vs. rehtorilta Katri Hyrskyltä. p.  040 683 0581, katri.hyrsky(at)hel.fi