Uskalla unelmoida ja kannusta siihen muitakin!

Yleinen

10.5.2021

Unelmointi ei ole vain haihattelua, vaan ihmistä eteenpäin vievä voima. Tärkeintä ei ole välttämättä unelmien saavuttaminen, vaan se, että on uskoa omiin kykyihin ja luottavainen suhtautuminen tulevaisuuteen.

Unelmointia OppiJana-hankkeessa

Olen työskennellyt vuoden alusta asti OppiJana-hankkeessa, jonka tavoitteena on lisätä hyvinvointia, tasa-arvoa sekä yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta tarjoamalla maahanmuuttajanuorille mahdollisuuksia vahvistaa ja tunnistaa omaa osaamista. Hankkeen puitteissa on järjestetty verkossa toimintapäiviä Helsingin aikuislukion peruskoulun opintoja suorittavan nuorten ryhmälle. Näiden toimintapäivien yhtenä kantavana teemana on ollut unelmoinnin tärkeys, ja sen kautta on myös itse tullut mietittyä unelmointia ihmistä kannattelevana ja eteenpäin vievänä voimana.

Unelmoinnin merkitys on nyt ehkä tärkeämpää kuin koskaan, kun ympärillä on niin paljon synkkää pandemiaan liittyvää uutisointia ja epävarmuutta tulevaisuudesta. Myös OppiJana-hankkeessa on jouduttu muuttamaan suunnitelmia moneen kertaan vallitsevan tilanteen takia. Alun perin nuorille kevääksi suunniteltu vapaaehtoistyöjakso järjestössä jouduttiin siirtämään seuraavaan syksyyn, ja koululle suunnitellut toimintapäivät siirrettiin vauhdilla verkkoon. Toimintapäiviä ohjaavat Humakin opiskelijat ja me hanketyöntekijät jouduimme pohtimaan, miten toimintapäivistä saisi mukavia ja osallistavia myös verkkototeutuksena. Kevään työpajoissa on tutustuttu digitaalisiin osaamismerkkeihin, pohdittu omia vahvuuksia ja osaamista, tutustuttu eri järjestöihin ja vahvistettu työelämätaitoja. Koko kevään kantavaksi teemaksi valittiin unelmointi. Omia tavoitteita ja unelmia on visualisoitu muun muassa unelmakarttojen avulla.

Hiekalla on erilaisia kuvakortteja ja kuvan taka-alalla näkyy osallistujien varjot.
Unelmia on käsitelty perjantain toimintapäivissä myös kuvien avulla. Kuva: Satu-Maarit Huttunen

Näköalattomuus lamaannuttaa

Olen pohtinut unelmoinnin merkitystä jo aikaisemmin nuorten parissa työskennellessäni. Aikaisemmassa työssäni etsivän nuorisotyöntekijänä kohtasin nuoria, jotka olivat useiden epäonnistumisten lannistamana lakanneet haaveilemasta ja tavoittelemasta uusia asioita. Ymmärrän hyvin näitä nuoria, sillä silloin jos epäonnistumisia on osunut paljon kohdalle, ei ole ehkä voimia ottaa vastaan sitä, että jonkin uuden yrityksen kautta voisi kohdata jälleen epäonnistumisen. Silloin on vain helpompi olla yrittämättä mitään. Tässä vaiheessa tilanne on jo erittäin huono, sillä niin kauan kuin on unelmia ja uskoa omia kykyihin, on vaikeastakin tilanteesta helpompaa päästä eteenpäin. Tämän vuoksi unelmoinnin merkitystä ei voi vähätellä. Erityisen tärkeää unelmointi on mielestäni juuri nuorena, kun oma identiteetti on vielä muotoutumassa, ja erilaiset kokeilut ja yritykset lisäävät itsetuntemusta ja ymmärrystä omista vahvuuksista ja heikkouksista.

Joukko nuoria kävelee jonossa ulkokentällä. Taustalla näkyy mopoa ajava henkilö ja kerrostaloja.
Viime syksynä perjantain toimintapäiviä pystyttiin pitämään vielä paikan päällä Helsingin aikuislukiolla. Humakin opiskelijat ohjasivat ryhmäytysleikkejä hankkeessa mukaa oleville nuorille. Kuva: Satu-Maarit Huttunen

Tärkeää on myös, ettei epärealistisenkaan oloisia unelmia lytätä. Mistä sitä voi ensinnäkin tietää, kenestä tulee myöhemmin Suomen presidentti, kuuluisa rap-artisti tai astronautti. Se, että on nuorena haaveita ja tavoitteita, ja lähtee niitä kohti tavoittelemaan, on tärkeämpää kuin se, miten realistisia tavoitteet ovat. Todennäköisesti ihminen itse saa jossain kohtaa oivalluksen siitä, etteivät tavoitteet ehkä olekaan itselle realistisia tai loppujen lopuksi tavoitellut asiat eivät olekaan niitä, joita elämässään haluaa toteuttaa. Tärkeintä on saada oivalluksia ja oppimiskokemuksia. Unelmien avulla on myös helpompi päästä yli vaikeista tai poikkeuksellisista ajoista. Näinä epävarmuuden aikoina on itse kullekin tärkeää uskoa tulevaisuuteen ja suunnitella ja haaveilla sellaisia asioita, joita ei nyt pääse toteuttamaan. Jatketaan siis unelmointia ja kannustetaan muitakin (ja varsinkin nuoria) siihen!

kirjoittaja: Jenni Hernelahti, yhteisöpedagogi YAMK, päätoiminen tuntiopettaja ja OppiJana-hankkeen projektityöntekijä, Humanistinen ammattikorkeakoulu 10.5.2021

Last modified: 1.7.2022