Oppijana monikulttuurisessa ympäristössä vapaaehtoistyön kentällä

Yleinen

Harjoittelijoiden ja oppilaiden katsaus vapaaehtoistyöhön 

Kuulimme hankkeesta ensimmäisen kerran oppitunnilla ennen kesäloman alkua ja innostuimme aloittamaan harjoittelun heti toisen opiskeluvuoden syyslukukauden alettua. OppiJana-hankkeen päätoteuttajana toimii Humanistinen Ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajia ovat Helsingin aikuislukio sekä KSL-opintokeskus. 

Hankkeen tavoitteena on vapaaehtoistyöhön osallistumisen kautta tukea perusopetuksessa opiskelevien maahanmuuttajanuorten työelämä-, ja koulutusvalmiuksia, sekä auttaa heitä integroitumaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Lähdimme hankkeeseen mukaan, sillä meitä molempia kiinnosti nuorten ohjaaminen ja monikulttuurisessa ympäristössä työskentely.  

Kuvan nainen piirtää sydäntä liitutaululle. Naisella on sininen villatakki ja vaaleanliila huivi.
Vapaaehtoistyön tutustumisjakson suorittanut Nilab piirtää haastattelun päätteeksi sydämen taululle.

Toimintapäivät valmistavat oppilaita vapaaehtoistyöhön 

Ennen vapaaehtoistyön tutustumisjaksoa nuoret käyvät meidän harjoittelijoiden suunnittelemissa ja ohjaamissa toimintapäivissä. Toimintapäivissä olemme erilaisten toiminnallisten ja osallistavien aktiviteettien kautta valmentaneet nuoria vapaaehtoistyön tutustumisjaksolle. Toimintapäivien teemoja ovat olleet muun muassa vahvuudet, motivaatio, osaaminen ja työelämätaidot. Näiden teemojen kautta olemme pyrkineet selvittämään minkälaiseen vapaaehtoistyöpaikkaan jokainen nuori sopisi, sekä olemme pyrkineet opettamaan heille työelämätaitoja ja -valmiuksia. Kun toimintapäivät ovat ohi, nuoret aloittavat vapaaehtoistyön tutustumisjakson, jossa he pääsevät tekemään vapaaehtoistöitä järjestöissä. Nuoret pääsevät itse vaikuttamaan järjestövalintaan omien kiinnostuksen kohteidensa mukaan.  

Vapaaehtoistyössä opitut työelämätaidot kantavat pitkälle tulevaisuuteen 

Pääsimme haastattelemaan kahta vapaaehtoistyön tutustumisjakson suorittanutta nuorta, Sara Khalilia sekä Nilab Wahidullahia. Nuorista välittyi lämmin ja iloinen asenne, joka tarttui meihin molempiin. He kertoivat innostuneesti kokemuksistaan ja oppimistaan asioista. Nilab ja Sara ovat olleet perjantaisin järjestettävissä toimintapäivissä aktiivisesti mukana. Nuoret kertoivatkin meille pitäneen toimintapäivistä paljon. Nilab kommentoi toimintapäiviä iloiseen sävyyn “Tosi paras. Tuntui, että niistä oli hyötyä”. 

Sara kävi tutustumassa KlubOk-perhetukiyhdistyksessä, jossa hän työskenteli pienten lasten kanssa. Sara oli valinnut harjoittelupaikkansa OppiJana-hankkeen yhteistyöjärjestöjen listalta. Harjoittelupaikkaa ei tarvinnut itse hankkia, vaan OppiJana-hankkeen työntekijät olivat neuvotelleet paikat jo valmiiksi yhteistyöjärjestöjen kanssa. Järjestössä työskennellään 20 tuntia, jonka aikana harjoitellaan muun muassa työelämäetikettiä ja -sääntöjä, sekä omien vahvuuksien tunnistamista.  

Nilab hankki itse harjoittelupaikkansa Itäkeskuksessa sijaitsevasta apteekista sekä päiväkodista. Hän suoritti harjoittelun vaadittavat 20 tuntia molemmissa paikoissa, eli yhteensä 40 tuntia. Nilab kertoi, että hän oli käynyt apteekissa paikan päällä kysymässä harjoittelupaikkaa ja saanut todella hyvän ja lämpimän vastaanoton sieltä, päiväkotiin hän oli ottanut yhteyttä sähköpostitse. 

Kuvassa puinen lasten lelujuna ja puisia, sekä muovisia palikoita. Taustalla näkyy lelusateenkaari.
Molemmat nuoret pääsivät harjoittelemaan lasten kohtaamista vapaaehtoistyö paikoissaan.

Onnistumisen kokemukset kumpuavat pienistä asioista 

Molemmat nuoret kertoivat meille innostuneeseen sävyyn harjoittelustaan ja heistä sai heti kuvan, että heille on jäänyt harjoittelusta hyvä kokemus. Sara kertoi, että hänen työtehtäviinsä kuului lasten kanssa leikkiminen sekä englannin opettaminen: “Katsoin missä he menevät, pelasin heidän kanssaan. He eivät puhuneet suomea hyvin, koska olivat niin pieniä, joten pelasin paljon heidän kanssaan”. Saran harjoittelupari oli hyvä englannissa, joten pari auttoi häntä paljon kommunikaatiossa. Sara kertoi nauttineensa lasten hoitamisesta ja kertoikin lasten kiintyneen häneen kovasti. Viimeinen työpäivä olikin haikea, sillä lapset itkivät Saran lähtiessä. Sara koki saaneensa hyvää kokemusta lasten kohtaamisesta ja hoitamisesta: “Opin miten puhua lasten kanssa ja kohdata heitä. Opin miten lähestyä, jos on ujo”. 

Nilab sai apteekissa tehtäväkseen siivoamista, lääkkeiden hyllytystä ja leimojen laittamista. Hän oli saanut paljon tietoa ja opetusta lääkkeiden toimituksesta, sekä Black Fridayhin valmistautumisesta. Nilab kertoi meille haluavansa tulevaisuudessa opiskella lääkäriksi, joten siksi hän oli hakeutunut apteekkiin harjoitteluun. Hän oli pitänyt harjoittelusta kovasti ja kokee, että siitä on hyötyä hänelle tulevaisuudessa. Nilab oli oppinut ihmisten kohtaamista, lääkkeistä neuvomista, päivämäärien tarkistamista ja alennusten laittamista. Päiväkodissa Nilab työskenteli 3–5-vuotiaiden ryhmässä. “Leikin lasten kanssa, autoin ruokailussa ja olin ulkona lasten kanssa. Nukkumisaikana olin heidän kanssa valvomassa heitä.”  

Tavoitteista teoiksi, teoista osaamiseksi 

Kysyimme nuorilta, miksi he lähtivät suorittamaan vapaaehtoistyön tutustumisjaksoa. Sara kertoi, ettei ensin halunnut mennä, mutta sitten huomasi, että KlubOkissa voi pelata ja olla lasten kanssa. “Katsoin, että voin mennä pelaamaan lasten kanssa ja olla lasten kanssa. Rakastan lapsia ja pelaamista, joten menin KlubOkiin.” Nilab puolestaan haaveilee lääkärin ammatista, joka sai hänet lähtemään harjoitteluun: “Halusin oppia uusia asioita ja halusin kokemuksia tulevaisuutta varten. Koin, että opin paljon”. Molemmat nuoret kertoivat suosittelevansa paikkoja työharjoitteluun, ja heitä kiinnosti jatkaa vapaaehtoistyössä työskentelyä.  

Nuoret ansaitsevat vapaaehtoistyön tutustumisjaksosta osaamismerkin. Osaamismerkki on digitaalinen tunnustus vapaaehtoistyössä opitun tunnistamiseksi, jota voi hyödyntää vaikkapa työnhaussa. Nilab ja Sara kertoivatkin aikovansa hyödyntää osaamismerkkiä tulevaisuudessa. 

Harjoittelu on ollut meille harjoittelijoille hieno kokemus ja mahdollisuus päästä kehittämään omia ohjaamisen- ja kohtaamisen taitoja. Tuntuu, että on itsekin ollut oppijana mukana tässä hankkeessa ohjattavien nuorten kanssa, olemme oppineet heiltä paljon. Monikulttuurisuus ja yhteiskuntaan integroitumisen edistäminen ovat meille molemmille tärkeitä asioita. OppiJana-hankkeessa olemme päässeetkin asian ytimeen ja koemme, että teemme tärkeää työtä nuorten parissa. 

Kirjoittajat: yhteisöpedagogiopiskelijat Iida Kaunisto ja Reetta Hänninen 

Last modified: 1.7.2022